עקירת עצים

עקירת עצים היא הוצאה של עץ מן הקרקע יחד עם שורשיו. מאחר ומדובר בפעולה שנועדה לשמר את האסתטיקה והבריאות של העץ והאדמה בה הוא ניטע, מדובר על פעולה הדורשת מומחיות רבה וכלים מתאימים. חברת הגיזום הנכון, המתמחה במתן שירותי עקירת צמחיה, כריתת וגם גיזום עצים זה למעלה מ – 35 שנים, מביאה לפניכם את כל המידע הדרוש לכם אודות עקירתם של עצים.

עקירת עצים והיתרונותיה

עקירת העץ, כאמור, היא הוצאת העץ מן הקרקע יחד עם שורשיו, המאפשרת בכך העתקת עצים אל אדמה אחרת. כריתת עצים, לעומת זאת, היא פעולה בה חותכים את העץ בגזעו, ולמעשה, מסיימים בכך את חייו. על אף הדמיון הקיים בין השתיים, מדובר בשתי פעולות שונות בתכלית. עקירת עצים נועדה לשם חידוש חייהם במקום אחר, היא מותירה את האדמה נקייה וללא שאריות ובמילים אחרות, מכבדת ומשמרת את חייו של העץ. פעולת הכריתה, להבדיל, נועדה בעיקר לשם שימוש בחלקו של העץ, מניעת אסונות חלילה, או סיום חייו בשל מחלה או בעלי חיים מזיקים שנטפלו אליו.

עקירת עצים בעיני החוק

על פי החוק הישראלי, ישנם למעלה מ – 60 זני עצים מוגנים אותם אסור לעקור, להעתיק או לבצע כריתת עץ בלא היתר. למעשה, מרבית עקירות העצים בישראל אסורות על פי חוק, ומהוות עבירה פלילית אם נעשו בלא רישיון ואישור מיוחד מפקיד היערות המקומי. מטרת החוק ברורה, והיא שמירה והגנה על העצים מפני עקירות וכריתות שלא לצורך. בכדי לבצע עקירת עצים על פי חוק ובאופן שייטיב עם העץ, יש לפנות לגורם מוסמך, בעל הכלים המתאימים והרישיונות הרלוונטיים. מעבר לפן החוקי, כאמור, גיזום עצים היא פעולה מסוכנת הדורשת מומחיות רבה, ועל כן, אין להקל ראש בבחירת בעלי המקצוע.